Adatvédelmi
nyilatkozat

Verzió: 2019. 10. 01.

Adatkezelő

Lornamead GmbH
Harckesheyde 91-93
22844 Norderstedt, Németország
Telefonszám: +49 (0) 40 / 888 859 – 0
E-mail cím: verbraucherservice@lornamead.de
Cégjegyzékszám: HRB 15253 KI
Ügyvezető: Christoph Hasselmann, Riccardo Granata
A Lornamead GmbH a Sodalis csoport része.

Az adatvédelemre vonatkozó általános kérdések vagy észrevételek esetén bármikor kapcsolatba léphet velünk telefonon vagy e-mailben a fent megadott elérhetőségeken.

Az adatvédelemmel kapcsolatos általános kérdéseivel és javaslataival a fent megadott elérhetőségeken bármikor hozzánk fordulhat telefonon vagy e-mailben.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:
Philipp Herold
Mein-Datenschutzbeauftragter.de
E-Mail: philipp.herold@hub24.de

Az adatfeldolgozásre és jogalapokra vonatkozó alapvető információk

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az online kínálatunkon belül, valamint az azzal kapcsolatban álló weboldalak, funkciók és tartalmak során (a továbbiakban együttesen mint „online kínálat” vagy „weboldal”) történő személyes adatok feldolgozásának jellegéről, mértékéről és céljáról tájékoztatja Önt. Az adatvédelmi nyilatkozat az online kínálat végrehajtására alkalmazott tartományoktól, rendszerektől, felületektől és készülékektől (pl. asztali vagy mobil felhasználás) függetlenül érvényes.
Az alkalmazott terminológiára – mint pl. „személyes adatok” vagy azok „feldolgozása” – vonatkozóan az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkében megadott definíciókra hivatkozunk.
A felhasználók jelen online kínálat keretében feldolgozott személyes adataihoz minden olyan adat hozzátartozik, amelyek egy konkrét természetes személyre vonatkoznak, illetve lehetővé teszik az információk konkrét természetes személyhez való hozzárendelését. Ezek közé tartozik például a név, a születési dátum, az e-mail cím vagy telefonszám, továbbá az olyan felhasználói adatok, mint az Ön IP-címe vagy az olyan tartalmi adatok, mint az Ön által írt üzenetek, amelyeket Ön a kapcsolattartási űrlapon keresztül továbbít számunkra. Nem minősülnek személyes adatoknak az ezen túlmutatóan gyűjtött olyan statisztikai adatok, amelyek nem rendelhetők hozzá konkrét természetes személyhez A „felhasználó” fogalma az adatfeldolgozás által érintett személyek minden kategóriájára kiterjed. Hozzájuk tartoznak az online kínálatunk látogatói és felhasználói. Az olyan alkalmazott kifejezések, mint pl. „felhasználó”, nemtől függetlenül értendők.
A felhasználók személyes adatait csak a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartásával dolgozzuk fel. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók adatainak feldolgozására csak törvényes engedély megléte esetén kerül sor. Azaz különösen akkor, ha az adatfeldolgozás a szerződéses szolgáltatásaink (pl. megbízások feldolgozása), valamint online szolgáltatásaink teljesítése érdekében szükséges, illetve törvény által előírt, a felhasználók hozzájárulásukat adták, illetve ez cégünk jogos érdekében áll (tehát az online kínálatunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése érdekében áll az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f. pontja értelmében), különösképpen a hatótávolság mérése, reklám- és marketingcélokból történő profilkészítés, valamint hozzáférési adatok rögzítése és harmadik szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások alkalmazása során.
Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulások jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének a. pontja és 7. cikke, a szolgáltatásaink teljesítésének és a szerződéses intézkedések végrehajtását szolgáló feldolgozás jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének b. pontja, a törvényi kötelezettségeink teljesítését szolgáló feldolgozás jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének c. pontja, a jogos érdekeink biztosítását szolgáló feldolgozás jogalapját pedig az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f. pontja képezi

A személyes adatok gyűjtése és tárolása, valamint felhasználásuk jellege és célja a weboldal látogatása során

A www.cd-koerperpflege.de weboldal megnyitása során az Ön végberendezésén alkalmazásra kerülő böngésző automatikusan információkat küld a weboldalunk szerverére. Ezek az információk ideiglenesen, egy úgynevezett naplófájlban kerülnek tárolásra. Ennek során a következő információk gyűjtésére és azok automatikus törléséig való tárolására kerül sor az Ön közreműködése nélkül:

–           a lekérdező számítógép IP-címe
–           a hozzáférés dátuma és időpontja
–           a lekérdezett fájl neve és URL-je
–           a weboldal, amelyről a hozzáférés történt (Referrer-URL)
–           a használt böngésző és az Ön számítógépének operációs rendszere

A megnevezett adatokat a következő célból dolgozzuk fel:
–           a weboldalra történő zavartalan csatlakozás biztosítása
–           a weboldalunk kényelmes használatának biztosítása
–           a rendszerbiztonság és stabilitás biztosítása, valamint
–           egyéb adminisztratív célok.

Az adatkezelés jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének F pontja képezi. Jogos érdekünk a fentiekben felsorolt adatgyűjtési célokból ered. A gyűjtött adatokat semmiképp nem használjuk fel az Ön személyére vonatkozó következtetések levonására. A naplófájlok tárolásának időtartama 6 hónap.

Biztonsági intézkedések

Cégünk a technika mai állásának megfelelő szervezeti, szerződéses és műszaki biztonsági intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy betartsa az adatvédelmi előírásokat, és ezzel védje az általunk feldolgozott adatokat a véletlen vagy szándékos manipulációktól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek általi hozzáféréstől.

Az adatok továbbadása harmadik felek és külső szolgáltatók számára

Az adatok harmadik felek számára történő továbbadása csak törvényes keretek között történik. A felhasználók adatait csak akkor adjuk tovább harmadik feleknek, ha ez pl. az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének b. pontja alapján szerződéses célokból szükséges, illetve az üzletünk gazdaságos és hatékony működtetésének jogos érdekét szolgálja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f. pontja alapján.
Amennyiben alvállalkozókat alkalmazunk szolgáltatásaink biztosítása érdekében, akkor megfelelő jogi, valamint műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő védelme érdekében.
Ha a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében más szolgáltatók tartalma vagy egyéb eszközei kerülnek (a továbbiakban együttesen mint „külső szolgáltatók”) alkalmazásra, és az ilyen szolgáltatók székhelye harmadik országban található, akkor abból kell kiindulni, hogy az adatátvitel a külső szolgáltató székhelyének államaiba történik. Harmadik ország alatt olyan országokat kell érteni, amelyekben az általános adatvédelmi rendelet nem minősül közvetlenül érvényes törvénynek, tehát alapvetően az EU-n, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat. Harmadik országokba megfelelő adatvédelmi szint, a felhasználó hozzájárulása vagy egyéb törvényi engedély megléte esetén kerül sor adatátvitelre.

Szolgáltatások

Az állományadatok (pl. a felhasználók neve és címe, valamint kapcsolattartási adatai), szerződési adatok (pl. az igénybe vett szolgáltatások, kapcsolattartó személyek neve, fizetési információk) feldolgozását az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének b. pontja értelmében, a szerződéses kötelezettségeink és szolgáltatásaink teljesítése érdekében végezzük.

Kapcsolatfelvétel

A cégünkkel kapcsolattartási űrlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó adatait kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozására és annak lebonyolítására dolgozzuk fel az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének b. pontja értelmében, illetve kifejezett hozzájárulás esetén, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének a. pontja, valamint 7. cikkének értelmében.
A cégünkkel e-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó adatait kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozására és annak lebonyolítására dolgozzuk fel az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének b. pontja értelmében.
Az Ön adatai a kérelmének végleges feldolgozást és lebonyolítását követően törlése kerülnek. Ez akkor áll fenn, ha a körülményekből felismerhető, hogy a feldolgozott tényállás véglegesen tisztázott. A törlésre csak akkor nem kerül sor, ha azt törvényes megőrzési kötelezettség akadályozza meg.

Megjegyzések és hozzászólások
Ha a felhasználók megjegyzéseket vagy egyéb hozzászólásokat hagynak hátra, akkor IP-címüket az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f. pontja értelmében, jogos érdekünk alapján 7 napig tároljuk.
Ez saját biztonságunkat szolgálja, ha valaki a megjegyzésekben és hozzászólásokban jogellenes tartalmakat hagyna hátra (sértő megjegyzések, tiltott politikai propaganda stb.). Ebben az esetben cégünk is felelősségre vonható a megjegyzésért és hozzászólásért, ezért érdekünkben áll annak létrehozójának személyazonosságának felfedése.

Google Analytics

Jogos érdekünk alapján (tehát online kínálatunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése érdekében az adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f. pontja értelmében) a Google Inc. („Google”) Google Analytics webes elemzői szolgáltatását alkalmazzuk. A Google sütiket alkalmaz. A sütik által az online kínálat felhasználó általi felhasználására vonatkozóan létrehozott információk rendszerint a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítódnak és ott tárolódnak.
A Google az EU–USA adatvédelmi pajzs megállapodás részeseként garanciát nyújt az európai adatvédelmi jogszabályok betartására (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Cégünk megbízásából a Google ezeket az információkat azért fogja felhasználni, hogy kiértékelje az online kínálatunk felhasználók általi használatát, jelentéseket készítsen a jelen online kínálaton belüli tevékenységekről, és további szolgáltatásokat nyújtson számunkra az online kínálat használatával és az internethasználattal kapcsolatban. Ennek során a feldolgozott adatokból a felhasználók álnevesített felhasználói profiljai hozhatók létre.
A Google Analytics szolgáltatást csak aktivált IP-anonimizálással alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók IP-címét a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Közösség más tagállamain belül. Csak kivételes esetekben továbbítódik a teljes IP-cím a Google egyik USA-beli szerverére, és kerül ott rövidítésre.
A felhasználó böngészője által továbbított IP-cím nem kerül egyesítésre a Google további adataival. A felhasználók megakadályozhatják a sütik tárolását a böngészőszoftverük megfelelő beállításával; ezen túlmenően a felhasználók megakadályozhatják a süti által rögzített és az online kínálat felhasználására vonatkozó adatok továbbítását a Google számára, illetve azok Google általi feldolgozását, amennyiben letöltik és telepítik az alábbi hivatkozással elérhető böngészőbővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
A Google adatfelhasználásával, a beállítási és letiltási lehetőségekkel kapcsolatban a Google weboldalain találhat további információkat: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („A Google által adatfelhasználás a partnereink weboldalainak vagy alkalmazásainak Ön által felhasználása során”).
A Google adatvédelmi nyilatkozata a https://www.google.com/policies/privacy címen elérhető

Facebook közösségi beépülő modulok

Jogos érdekünk alapján (tehát online kínálatunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése érdekében az adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f. pontja értelmében) a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”) által üzemeltetett facebook.com közösségi hálózat közösségi beépülő moduljait („pluginek”) alkalmazzuk. A beépülő modulok interakciós elemeket vagy tartalmakat (pl. videókat, grafikákat vagy szöveges bejegyzéseket) ábrázolhatnak, és az egyik Facebook logóról ismerhetők fel (fehér „f” kék csempén, a „Like”, „Tetszik” kifejezés vagy „felfelé mutató hüvelykujj” jelzés), vagy a „Facebook Social Plugin” kiegészítés jelöli ezeket. A Facebook közösségi beépülő modulok listája és megjelenése itt tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
A Facebook az EU–USA adatvédelmi pajzs megállapodás részeseként garanciát nyújt az európai adatvédelmi jogszabályok betartására (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Ha egy felhasználó igénybe veszi a jelen online kínálat egyik olyan funkcióját, amely ilyen beépülő modult tartalmaz, akkor készüléke közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A beépülő modul tartalmát a Facebook közvetlenül a felhasználó készülékére továbbítja, és onnan az online kínálatba integrálja. Ennek során a feldolgozott adatokból a felhasználók felhasználói profiljai hozhatók létre. Ezért nincs befolyásunk azoknak az adatoknak a terjedelmére, amelyeket a Facebook e beépülő modul segítségével gyűjt, ezért a meglévő ismereteink szintjének megfelelően értesítjük a felhasználókat.
A beépülő modul integrálásával a Facebook azt az információt kapja meg, hogy egy felhasználó megnyitotta az online kínálat megfelelő oldalát. Ha a felhasználó be van jelentkezve Facebook fiókjába, akkor a Facebook a látogatást a felhasználó Facebook fiókjához rendelheti hozzá. Ha a felhasználó interakcióba lép a beépülő modulokkal, például megnyomja a Tetszik gombot vagy megjegyzést fűz hozzá, akkor a megfelelő információ az Ön készülékéről közvetlenül a Facebook számára, és ott tárolásra kerül. Ha egy felhasználó nem rendelkezik Facebook fiókkal, akkor ennek ellenére fennáll a lehetősége, hogy a Facebook tudomást szerez IP-címéről, és rögzíti azt. A Facebook állítása szerint Németországban csak anonimizált IP-cím kerül tárolásra.
Az adatgyűjtés célját és kiterjedését, valamint az adatok Facebook általi további feldolgozását és felhasználását, továbbá a felhasználók ezzel kapcsolatos jogait és a magánszférájuk védelmét szolgáló beállítási lehetőségeket a Facebook adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza: https://www.facebook.com/about/privacy.
Ha egy felhasználó Facebook-felhasználó és nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön erre az online kínálatra vonatkozóan és azokat a Facebooknál tárolt adataihoz kapcsolná, akkor online kínálatunk használata előtt ki kell jelentkeznie Facebook fiókjából, és törölnie kell a sütiket. További beállítások és az adatok reklámcélokra való felhasználásának letiltása a Facebook profilbeállításain belül lehetséges: https://www.facebook.com/settings?tab=adsvagy az egyesült államokbeli http://www.aboutads.info/choices/ vagy az EU-s http://www.youronlinechoices.com/ oldalon. A beállítások felülettől függetlenül érvényesek, tehát minden készülékre, asztali számítógépre vagy mobil készülékre vonatkoznak.

Hírlevél

A következőkben hírlevelünk tartalmáról, valamint a feliratkozási, küldési és statisztikai értékelési eljárásról, illetve az Ön tiltakozási jogáról adunk felvilágosítást. A hírlevelünkre való feliratkozással Ön egyetért a hírlevél fogadásával és az ismertetett eljárással.
A hírlevél tartalma: Hírleveleket, e-maileket és rekláminformációkat tartalmazó további elektronikus értesítéseket (a továbbiakban „hírlevél”) csak a címzett hozzájárulásával vagy törvényes engedély birtokában küldünk. Amennyiben a hírlevélre való feliratkozás keretében konkrétan ismertetésre kerülnek annak tartalmai, akkor azok számítanak mérvadónak a felhasználó hozzájárulása számára. A hírlevél új termékekre, nyereményjátékokra, a vállalattal kapcsolatos újdonságokra, valamint a fenntarthatóság témakörében adott tippekre vonatkozóan tartalmaz információkat.
Kettős megerősítés és jegyzőkönyvezés: A hírlevelünkre való feliratkozás kettős megerősítéssel (ún. double-opt-in) történik. Ez azt jelenti, hogy Ön a feliratkozást követően e-mailt kap, melyben a feliratkozás megerősítését kérik Öntől. Ez a megerősítés ahhoz szükséges, hogy senki ne iratkozhasson fel idegen e-mail címekkel. A hírlevélre történő feliratkozások jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre a feliratkozási folyamat jogi követelményeknek megfelelő igazolása érdekében. Ehhez tartozik a feliratkozás és a megerősítés időpontja, valamint az IP-cím. Ugyancsak rögzítésre kerülnek a hírlevélküldő szolgáltatónál tárolt adatainak módosításai.
Hírlevélküldő szolgáltató: A hírlevél küldése a „MailChimp” hírlevélküldő felület segítségével történik, amelyet az egyesült államokbeli Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (a továbbiakban „hírlevélküldő szolgáltató”) üzemeltet. A hírlevélküldő szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseibe itt tekinthet be: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
A hírlevélküldő szolgáltató az EU–USA adatvédelmi pajzs megállapodás részeseként garanciát nyújt az európai adatvédelmi szint betartására (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). A MailChimp szolgáltatójával továbbá egy „adatfeldolgozási megállapodást” kötöttünk. Ezzel a megbízáskezelési szerződéssel a MailChimp arra kötelezte magát, hogy védje felhasználóink adatait, azokat az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően dolgozza fel a megbízásunkból, továbbá különösen arra, hogy ne továbbítsa azokat harmadik feleknek.
A hírlevélküldő szolgáltató alkalmazása, a statisztikai felmérések és elemzések végrehajtása, valamint a feliratkozási eljárás jegyzőkönyvezése jogos érdekünkön alapul az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f. pontja értelmében. Olyan felhasználóbarát és biztonságos hírlevélrendszer alkalmazására törekszünk, amely üzleti érdekeinket szolgálja, ugyanakkor felhasználóink várakozásainak egyaránt megfelel.
Felmondás/visszavonás – Hírlevelünk fogadását bármikor felmondhatja, azaz visszavonhatja hozzájárulásait. Ezzel egyidőben érvényét vesztik az Ön által a hírlevélküldő szolgáltató számára a küldésre és statisztikai elemzésekre vonatkozóan adott hozzájárulások is. A hírlevélküldő szolgáltató általi küldésre vagy a statisztikai kiértékelésre adott hozzájárulás külön visszavonása sajnos nem lehetséges. A hírlevél felmondására szolgáló hivatkozást minden egyes hírlevél végén megtalálhatja. Ha a felhasználók csak a hírlevélre iratkoztak fel és felmondták ezt a feliratkozást, akkor személyes adataik törlődnek.

Harmadik felek szolgáltatásainak és tartalmainak integrálása

Online kínálatunkon belül, jogos érdekünk alapján (tehát online kínálatunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése érdekében az adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdésének f. pontja értelmében) harmadik felek tartalmi és szolgáltatási kínálatait alkalmazzuk azok tartalmainak és szolgáltatásainak, pl. videók vagy betűtípusok integrálása (a továbbiakban egységesen mint „tartalom”) céljából. Ennek mindig előfeltétele, hogy az ilyen tartalmak külső szolgáltatói érzékeljék a felhasználók IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmakat a felhasználók böngészőjének. Az IP-cím ezáltal az ilyen tartalmak ábrázolása érdekében szükséges. Törekszünk arra, hogy csak olyan tartalmakat alkalmazzunk, amelyek adott szolgáltatója az IP-címet csupán a tartalmak nyújtására használja. A külső szolgáltatók továbbá úgynevezett pixelcímkéket (átlátszó GIF-eket, más néven adatgyűjtő jeleket) alkalmazhatnak statisztikai vagy marketingcélokból. A pixelcímkék segítségével olyan információk kiértékelése lehetséges, mint a jelen weboldal oldalainak látogatói forgalma. Az álnevesített információk továbbá sütikben tárolódhatnak a felhasználó készülékén, és többek között a böngészőre és az operációs rendszerre, hivatkozó weboldalakra, látogatói időkre, valamint az online kínálatunk használatával kapcsolatos további adatokra vonatkozóan tárolhatnak műszaki információkat, továbbá más forrásokból származó, ilyen jellegű információkhoz kapcsolhatók.
A következő felsorolás áttekintést nyújt a külső szolgáltatókról, valamint az általuk kínált tartalmakról, az adatvédelmi nyilatkozatukra mutató hivatkozásokkal együtt, amelyek további információkat tartalmaznak az adatfeldolgozásra, és a részben itt ismertetett letiltási lehetőségekre (ún. opt-out) vonatkozóan:
A Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország külső szolgáltató „YouTube” felületének videói. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, letiltás: https://www.google.com/settings/ads/.
A Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország külső szolgáltató „Google Maps” szolgáltatásainak térképei. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, letiltás: https://www.google.com/settings/ads/.
A Google, Inc. külső betűtípusai, https://www.google.com/fonts („Google Fonts”). A Google Fonts integrációja a Google (rendszerint egyesült államokbeli) szerverén keresztül történik. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, letiltás: https://www.google.com/settings/ads/.
A Fontastic külső betűtípusai („Fontastic Fonts”). A Fontastic Fonts integrációja a Fontastic (rendszerint egyesült államokbeli) szerverén keresztül történik. Adatvédelmi nyilatkozat: #kiegészítendő, letiltás: kiegészítendő.
Online kínálatunkon belül az Instagram szolgáltatás funkcióit integráltuk. E funkciók integrálása az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA szolgáltatása keretében történik. Amennyiben be van jelentkezve Instagram fiókjába, akkor az Instagram gomb megnyomásával az oldalaink tartalmait az Ön Instagram profiljához is kapcsolhatja. Ezáltal az Instagram az Ön felhasználói fiókjához rendelheti hozzá weboldalaink megtekintését. Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalak üzemeltetőjeként nem szerzünk tudomást a továbbított adatok tartalmáról, illetve azok Instagram általi felhasználásáról. Adatvédelmi nyilatkozat: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Közösségi média
E weboldal mellett különböző közösségi felületeken is üzemeltetünk oldalakat. Amennyiben Ön közösségi médiafelületeken látogat el egy ilyen oldalra, akkor adott esetben személyes adatok továbbítására kerül sor a közösségi hálózat szolgáltatója számára. Emellett fennáll annak a lehetősége, hogy a közösségi hálózat szolgáltatója az Ön által az adott közösségi felületen konkrétan megadott adatok mellett további információk gyűjtését, feldolgozását vagy felhasználását is végzi.
Lehetséges, hogy a közösségi hálózat szolgáltatója a látogatásra használt számítógépes rendszer legfontosabb adatait – például az Ön IP-címe, a böngésző verziója a beépülő modulokkal együtt – gyűjti, dolgozza fel és használja fel.
Ha Ön egy ilyen médium látogatása során be van jelentkezve személyes felhasználói fiókjával az adott közösségi hálózatra, akkor ez a médium ehhez a fiókhoz rendelheti hozzá az Ön látogatását. Amennyiben Ön nem szeretné ezt a hozzárendelést, akkor a mi közösségi média oldalunk megnyitása előtt ki kell jelentkeznie a fiókjából.
Az adott közösségi hálózat adatrögzítésének céljára és mértékére, valamint az Ön adatainak általuk történő további feldolgozására és az Ön erre vonatkozó jogaira vonatkozó információkért kérjük, tekintse át az adott médium rendelkezéseit:
Facebook rendelkezések
Google+ / YouTube rendelkezések
Twitter rendelkezések

A felhasználók jogai

Az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkének értelmében a felhasználóknak jogukban áll ingyenes felvilágosítást kérni az általunk tárolt személyes adataikra vonatkozóan.
A felhasználóknak továbbá joguk van a helytelen adatok helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikkének értelmében , továbbá az adatfeldolgozás korlátozására a 18. cikkének értelmében , felvilágosítás kérésére a 19. cikkének értelmében; valamint a személyes adatok törlésére a 17. cikkének értelmében; és – adott esetben – érvényesíthetik az adathordozhatósághoz való jogukat a 20. cikkének értelmében, továbbá jogszerűtlen adatfeldolgozás gyanúja esetén panaszt tehetnek az illetékes felügyeleti hatóságnál a 77. cikkének értelmében.
A felhasználók ugyancsak visszavonhatják hozzájárulásaikat, alapvetően a jövőre néző hatással. Ez nem érinti az adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás időpontjáig.
A fenti jogainak gyakorlása érdekében kérjük, a verbraucherservice@lornamead.de címen vegye fel a kapcsolatot az „Adatvédelem” (Datenschutz) tárgy feltüntetésével. Az adatfeldolgozásért a Lornamead GmbH felel.

Adatok törlése

A nálunk tárolt adatok törlésre kerülnek, amennyiben már nincs szükség azokra rendeltetési céljuk számára, és a törlést nem akadályozzák törvényes megőrzési kötelezettségek. Ha a felhasználók adatai nem kerülnek törlése, mert más és törvényileg engedélyezett célok miatt szükségesek, akkor feldolgozásuk kerül korlátozásra. Ez azt jelenti, hogy az adatokat korlátozzák, és nem kerül sor más célokból történő feldolgozásukra. Ez pl. a felhasználók olyan adataira vonatkozik, amelyeket kereskedelmi jogi vagy adójogi okokból kell megőrizni.
A jogszabályi előírások alapján a megőrzés időtartama 6 év a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 257. paragrafusának 1. bekezdése értelmében (kereskedési könyvek, leltárkönyvek, nyitóegyenlegek, éves beszámolók, kereskedelmi levelek, számviteli bizonylatok stb.), illetve 10 év az adózás rendjéről szóló német törvény (AO) 147. paragrafusának 1. bekezdése értelmében (könyvelések, nyilvántartások, vezetői jelentések, számviteli bizonylatok, kereskedelmi és üzleti levelek, adózással kapcsolatos dokumentumok stb.).

Tiltakozási jog

A felhasználók a törvényi előírásoknak megfelelően bármikor tiltakozhatnak személyes adataik további feldolgozása ellen. A tiltakozás különösen a közvetlen reklám céljából történő adatfeldolgozásra irányulhat.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Fenntartjuk magunknak a jogot az adatvédelmi nyilatkozat módosítására, hogy azt a megváltozott jogszabályi keretekhez, a szolgáltatás módosulásaihoz, valamint az adatfeldolgozáshoz igazíthassuk. Ez azonban csak az adatfeldolgozásra vonatkozó nyilatkozatokra vonatkozik. Amennyiben a felhasználók hozzájárulására van szükség, vagy az adatvédelmi nyilatkozat részei a felhasználókkal kötött szerződéses viszonyra vonatkozóan szabályozásokat tartalmaznak, akkor a módosításokra csak a felhasználók hozzájárulásával kerülhet sor.
Kérjük a felhasználókat, hogy rendszeresen tájékozódjanak az adatvédelmi nyilatkozat tartalmáról.