Adatvédelmi
nyilatkozat

Lornamead GmbH
Osterbekstraße 90b
22083 Hamburg Németország
Tel.: +49 (0) 40 / 888 859 – 0

E-mail: datenschutz@lornamead.de
Cégjegyzékszám: HRB 15253 KI
Ügyvezető igazgató: Riccardo Granata

A Lornamead GmbH a Sodalis Csoport vállalata.

Ha általános kérdései vagy javaslatai vannak az adatvédelemmel kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet velünk telefonon vagy e-mailben a fent megadott elérhetőségeken.

A felelős adatkezelő adatvédelmi biztosa:
Philipp Herold
Mein-Datenschutzbeauftragter.de
E-mail: philipp.herold@hub24.de

Alapvető információk az adatkezelésről és a jogalapokról

Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja Önt az online ajánlatunkban és a hozzá kapcsolódó weboldalakon, funkciókban és tartalmakban (a továbbiakban együttesen „online ajánlat” vagy „weboldal”) történő személyes adatok kezelésének típusáról, terjedelméről és céljáról. Az adatvédelmi nyilatkozat érvényessége független attól, hogy az online ajánlatot mely domaineken, rendszereken, platformokon és eszközökön (pl. asztali vagy mobil) hajtják végre.
Az olyan használt fogalmakkal kapcsolatban, mint pl. a „személyes adatok” vagy azok „kezelése”, az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkében szereplő meghatározásokra hivatkozunk. A felhasználóknak ezen online ajánlat keretében kezelt személyes adatai közé tartozik minden olyan adat, amely egy adott természetes személyre vonatkozik, vagy amely lehetővé teszi az adatoknak egy adott természetes személyhez történő rendelését. Ilyen adatok például a név, a születési dátum, az e-mail cím vagy a telefonszám, de az olyan felhasználói adatok is, mint az Ön IP-címe, vagy olyan tartalmi adatok, mint az Ön által írt üzenetek, amelyeket a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk. Az ezen felül gyűjtött olyan statisztikai adatok, amelyek nem rendelhetők hozzá egy adott természetes személyhez, nem minősülnek személyes adatnak.
A „felhasználó” kifejezés az adatkezelés által érintett személyek valamennyi kategóriáját magában foglalja. Ide tartoznak az online ajánlatunk látogatói és felhasználói. Az olyan használt kifejezéseket, mint például a „felhasználók”, a nemek tekintetében semlegesnek kell tekinteni. A felhasználók személyes adatait kizárólag a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók adatai csak törvényes engedély megléte esetén kerülnek kezelésre. Ez különösképp akkor áll fenn, ha az adatkezelés szükséges vagy jogilag előírt a szerződéses szolgáltatásaink (pl. megrendelések feldolgozása) és online szolgáltatásaink nyújtásához, vagy ha a felhasználók beleegyezésüket adták, valamint ehhez jogos érdekeink fűződnek (azaz az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében az online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához, gazdaságos működéséhez és biztonságához fűződő érdekek alapján). Ezen esetek közé sorolandók a hatótávolság mérése, a hirdetési és marketing célú profilok létrehozása, valamint a hozzáférési adatok gyűjtése és harmadik fél szolgáltatásainak igénybevétele. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hozzájárulások jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és annak 7. cikke, a szolgáltatásaink teljesítése és a szerződéses intézkedések végrehajtása érdekében történő adatkezelés jogalapja a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a jogos érdekeink védelme érdekében történő kezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A személyes adatok gyűjtése és tárolása, valamint azok felhasználásának típusa és célja a weboldal látogatása során

A https://www.rapidwhite.de weboldalunk meglátogatása során az Ön végberendezésén használt böngésző automatikusan információkat küld a weboldalunk szerverére. Ezek az információk ideiglenesen, egy úgynevezett naplófájlban kerülnek tárolásra. Ennek során a következő információk gyűjtésére és azok automatikus törléséig való tárolására kerül sor az Ön közreműködése nélkül:

– a kérelmező számítógép IP-címe
– a hozzáférés dátuma és időpontja
– a letöltött fájl neve és URL címe
– a weboldal, ahonnan a hozzáférés történt (hivatkozó URL)
– a használt böngésző és a számítógép operációs rendszere

A feltüntetett adatokat a következő célokkal kezeljük:
– a weboldal zökkenőmentes kapcsolódásának biztosítása
– a weboldalunk kényelmes használatának biztosítása
– a rendszer biztonságának és stabilitásának kiértékelése, valamint
– egyéb adminisztratív célok.

Az adatkezelés jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. albekezdésének f) pontja képezi. Jogos érdekünk a fentiekben felsorolt adatgyűjtési célokból ered. A gyűjtött adatokat semmiképp nem használjuk fel az Ön személyére vonatkozó következtetések levonására. A naplófájlok tárolásának időtartama 6 hónap.

Biztonsági intézkedések

A technika állásának megfelelő szervezeti, szerződéses és műszaki biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatvédelmi törvények előírásainak betartását, és így védjük az általunk kezelt adatokat a véletlen vagy szándékos manipuláció, elvesztés, megsemmisítés vagy az illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen.

Az adatok harmadik felek és harmadik fél szolgáltatók számára történő továbbítása

Az adatokat csak a törvényi előírások keretein belül adjuk át harmadik félnek. A felhasználói adatokat csak akkor adjuk át harmadik félnek, ha ez pl. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján szerződéses célokból vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében a gazdaságos és hatékony vállalati működéshez fűződő jogos érdekek alapján szükséges. Ha szolgáltatásaink nyújtásához alvállalkozókat veszünk igénybe, megfelelő jogi óvintézkedéseket, valamint megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket teszünk az adatok védelmének biztosítása érdekében.

Szolgáltatások

Az állományadatokat (pl. a felhasználók nevét és címét, valamint elérhetőségi adatait), a szerződéses adatokat (pl. igénybe vett szolgáltatások, kapcsolattartók nevei, fizetési információk) a szerződéses kötelezettségeink és szolgáltatásaink teljesítése céljából az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően kezeljük.

Kapcsolatfelvétel

E-mail útján történő megkeresés

Az adatkezelés jellege és terjedelme

Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy a megadott e- mail címen keresztül kapcsolatba lépjen velünk. Az összegyűjtött információk a kapcsolatfelvétel feldolgozásához szükségesek. Ezen túlmenően Ön önkéntesen megadhat olyan további információkat, amelyekről úgy gondolja, hogy szükségesek lehetnek az kapcsolatfelvétel feldolgozásához.

Cél és jogalap

Az Ön adatait az Önnel való kommunikáció és az Ön kapcsolatfelvételének feldolgozása céljából kezeljük a DSGVOGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint. Amennyiben az Ön kapcsolatfelvétele a velünk fennálló szerződéses kapcsolatra vonatkozik, az adatkezelés a szerződés teljesítése céljából történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján. Önnek nem jogi vagy szerződéses kötelezettsége az adatainak a megadása, ugyanakkor a kötelező mezők adatainak megadása nélkül nem lehet feldolgozni a kapcsolatfelvételét. Amennyiben nem kívánja megadni ezeket az adatokat, kérjük, vegye fel velünk egy más úton a kapcsolatot.

Tárolási időszak

Ha Ön egy szerződéses üggyel kapcsolatban e-mailben lép velünk kapcsolatba, az egyes megkeresésekhez gyűjtött adatokat a szerződéses viszony megszűnésétől számított három évig tároljuk.

Sütik és a hatótávolság mérése

A sütik olyan információk, amelyeket webes kiszolgálónk vagy egy harmadik fél webes kiszolgálói adnak át a felhasználó webböngészőjének, és ezek ott későbbi használat céljára elmentésre kerülnek. A sütik lehetnek kisméretű fájlok vagy más típusú tárolt információk.
Ha a felhasználó nem szeretné, hogy számítógépe sütiket mentsen el, akkor a böngészőjének rendszerbeállításainak megfelelő opciójában kikapcsolhatja ezeket. A böngésző rendszerbeállításaiban az elmentett sütik is törölhetők. A sütik kizárása az online ajánlat funkcionális korlátozásához vezethet.
Ez a weboldal, többek között sütik segítségével, a hatótávolság mérése és a reklámozás céljából elemzi a látogatók használati szokásait. Közösségi oldalakat üzemeltető, reklám- és elemző partnereink összekapcsolják ezeket az információkat más, potenciálisan Önről gyűjtött adatokkal. A holnapunkon az Önről való webes nyomonkövetés (pl. a Google Analytics vagy a Facebook Pixel) révén történő adatgyűjtés megakadályozásához kérjük, kattintson a megfelelő „Deaktiválás” gombra.

Google Analytics
Az adatkezelés jellege és terjedelme

Online ajánlatunk statisztikai értékeléséhez a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, Google Analytics szolgáltatását használjuk. Ide tartozik például az online ajánlatunk megtekintéseinek száma, a meglátogatott aloldalak és a látogatók tartózkodási ideje.
A Google Analytics sütiket és más böngészőtechnológiákat használ a felhasználói viselkedés kiértékeléséhez és a felhasználók felismeréséhez.
Ezeket az információkat többek között a weboldal aktivitásáról szóló jelentések összeállításához használjuk fel.

Cél és jogalap

Az adatokat a Google Analytics segítségével az Ön hozzájárulása alapján weboldalunk optimalizálására és marketing célokra dolgozunk fel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

Tárolási időszak

A kezelt adatok konkrét tárolási idejére nincs befolyásunk, azt a Google LLC határozza meg. További információk a Google Analytics adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de-DE.

Google Tag Manager

Az adatkezelés jellege és terjedelme

A Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, Google Tag Manager szolgáltatását használjuk. A Google Tag Manager a webhelycímkék egyetlen felületen keresztül történő kezelésére szolgál, és lehetővé teszi számunkra, hogy irányítsuk a szolgáltatások pontos integrációját a weboldalunkon.

Ezáltal rugalmasan tudunk integrálni további szolgáltatásokat, hogy kiértékelhessük a felhasználók weboldalunkhoz való hozzáférését.

Cél és jogalap

A Google Tag Manager használata az Ön hozzájárulása alapján történik, amelyet a szolgáltatásaink optimalizálása érdekében adott meg a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban. 

Tárolási időszak

A kezelt adatok konkrét tárolási idejére nincs befolyásunk, azt a Google Ireland Limited határozza meg. További információk a Google Tag Manager adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Hozzájárulás a Borlabs sütihez

Weboldalunk a Borlabs süti-hozzájárulási technológiát használja az Ön hozzájárulásának megszerzéséhez bizonyos sütiknek az Ön böngészőjében történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és a sütik adatvédelmi törvényeknek megfelelő dokumentációjához. Ennek a technológiának a szolgáltatója a Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor meglátogatja weboldalunkat, a böngészőjében egy Borlabs süti tárolódik, amely archiválja az Ön által megadott beleegyező nyilatkozatokat vagy visszavonásokat. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg a Borlabs süti szolgáltatójával.

Az összegyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy amíg Ön maga nem törli a Borlabs sütit, vagy amíg az adatok tárolásának célja meg nem szűnik. A kötelező, jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanul érvényben maradnak. A Borlabs süti adatfeldolgozásának részletei a https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ oldalon találhatók.

A Borlabs süti-hozzájárulási technológiát a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulások megszerzése érdekében használják. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

Harmadik féltől származó szolgáltatások és tartalmak integrálása

Online ajánlatunkban jogos érdekeink alapján (azaz online tartalmunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdasági műveletekhez fűződő érdekünk alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban) harmadik fél szolgáltatók tartalmait vagy szolgáltatási ajánlatait használjuk, hogy integráljuk tartalmaikat és szolgáltatásaikat, például videókat vagy betűtípusokat (a továbbiakban együttesen „tartalom”). Ez mindig feltételezi, hogy a tartalom harmadik fél szolgáltatói láthatják a felhasználók IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmat a felhasználók böngészőjébe. Az IP-cím tehát szükséges a tartalom megjelenítéséhez. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyek szolgáltatói az IP-címet csak a tartalom továbbításához használják. Harmadik fél szolgáltatók statisztikai vagy marketing célokra úgynevezett pixel-tageket (láthatatlan grafikák, más néven „webjelzők”) is használhatnak. A „pixel-tagek” olyan információk kiértékelésére használhatók, mint például a weboldal oldalainak látogatottsága. Az álnevesített információk sütikben is tárolhatók a felhasználó eszközén, és tartalmazhatnak technikai információkat a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó webhelyekről, a látogatási időről és egyéb, az online tartalmaink használatára vonatkozó információkat, valamint más forrásokból származó ilyen információkhoz is kapcsolódhatnak. Az alábbi felsorolás áttekintést nyújt a harmadik fél szolgáltatókról és azok tartalmáról az adatvédelmi nyilatkozataikra mutató linkekkel együtt, amelyek további utalásokat tartalmaznak az adatkezelésre, és egyes, itt már említett tiltakozási (opt-out) lehetőségekre:
Videók a harmadik fél szolgáltató Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország „YouTube” platformjáról. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/. Külső betűtípusok a Google, Inc.-től: https://www.google.com/fonts („Google Fonts”). A Google betűtípusok integrálása a Google (általában az USA-ban található) szerver-hozzáférésen keresztül történik. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

A felhasználók jogai

A felhasználóknak joguk van arra, hogy a GDPR 15. cikkének megfelelően kérésre és ingyenesen tájékoztatást kapjanak a róluk tárolt személyes adatokról. Ezen túlmenően a felhasználóknak a GDPR 16. cikke értelmében joguk van a pontatlan adatok helyesbítéséhez, a GDPR 18. cikke értelmében az adatkezelés korlátozásához, a GDPR 19. cikke értelmében a tájékoztatáshoz és a GDPR 17. cikke értelmében személyes adataik törléséhez, továbbá adott esetben a GDPR 20. cikke értelmében az adathordozhatósághoz való joguk érvényesítéséhez, valamint a GDPR 77. cikke értelmében a jogellenes adatkezelés vélelmezése esetén panaszt nyújthatnak be az illetékes felügyeleti hatóságnál. A felhasználók a hozzájárulásokat – alapvetően a jövőre nézve – vissza is vonhatják. Ez nem érinti az adatkezelés jogszerűségét a visszavonás időpontjáig.
A fent említett jogok gyakorlásához kérjük, forduljon a verbraucherservice@lornamead.de címhez az „Adatvédelem” tárgy megadásával. Az adatkezelésért felelős fél a Lornamead GmbH.

Az adatok törlése

Az általunk tárolt adatokat töröljük, amint azok már nem szükségesek a rendeltetési célukhoz, és a törlés nem ütközik semmilyen törvényes megőrzési kötelezettségbe. Abban az esetben, ha a felhasználók adatait nem töröljük, mivel azokra más, jogilag megengedett célokból szükség van, az adatok kezelése korlátozott. Ez azt jelenti, hogy az adatokat zároljuk, és nem dolgozzuk fel azokat más célokra. Ez vonatkozik például azokra a felhasználói adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból meg kell őrizni. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a megőrzés a német kereskedelmi törvény 257. § (1) bekezdése szerint 6 év (kereskedelmi könyvek, leltárak, nyitómérlegek, éves beszámolók, kereskedelmi levelek, számviteli bizonylatok stb.), az adózás rendjéről szóló német törvény 147. § (1) bekezdése szerint pedig 10 év (könyvek, nyilvántartások, éves beszámolók, számviteli bizonylatok, kereskedelmi és üzleti levelek, adózási szempontból releváns dokumentumok stb.).

Tiltakozási jog

A felhasználók bármikor tiltakozhatnak személyes adataik jövőbeni kezelése ellen a jogi előírások betartása mellett. A tiltakozás különösen a közvetlen reklám célú adatkezelés ellen nyújtható be.

Az adatvédelmi nyilatkozat változásai

Fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot a megváltozott jogi helyzethez való kiigazítás érdekében, illetve a szolgáltatás és az adatkezelés változása esetén módosítsuk. Ez azonban csak az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatokra érvényes. Amennyiben a felhasználók hozzájárulása szükséges, vagy az adatvédelmi nyilatkozat elemei a felhasználókkal való szerződéses kapcsolatra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak, a módosítások csak a felhasználók hozzájárulásával történhetnek.
A felhasználókat arra kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjanak az adatvédelmi nyilatkozat tartalmáról.